Hvordan beskattes driftsmidler hos sælger?


Sælger beskattes af forskellen mellem salgssummen og den skattemæssige restværdi.

Den avance som her opgøres, bliver beskattes som personlig indkomst.