Hvad skal jeg være særlig opmærksom på ved overtagelse af lejede lokaler?


Man bør nøje gennemgå lejekontrakten og være opmærksom på:
 

 • hvem der har forpligtelsen til istandsættelse og vedligeholdelse

 • om lejemålet overtages istandsat, eller om det overtages som beset

 • om de lejede lokaler må anvendes til lægepraksis

 • om de lejede lokaler må anvendes til andet formål

 • om der er ret til fremleje og afståelse

 • om der foreligger eventuelt påkrævet dispensation fra kommunen til brugen

 • om der kræves ny dispensation i forbindelse med overdragelsen

 • om udlejer kan udleje andre lokaler i ejendommen til andre læger

 • om der er aftalt uopsigelighed eller tidsbegrænsning

 • om lejekontrakten kan genforhandles

 • aftale om erstatning ved opsigelse fra udlejer

 • lejemålets korrekte størrelse

 • fastsættelse af lejen og andre udgifter

 • krav om depositum

 • om lokalerne må ombygges

 

Det anbefales at tage en advokat med på råd, når lejekontrakten skal gennemgås og forhandles.