Hvad skal jeg være særlig opmærksom på, hvis praksis er beliggende i en ejerlejlighed?

 

  • PLO og FAS tillader ikke en højere pris for lokalerne end svarende til sædvanlig handelspris

  • om der foreligger der en korrekt vurdering

  • indretning og beliggenhed

  • ejerlejlighedens dokumenter, herunder vedtægterne for ejerforeningen og de seneste referater fra ejerforeningen

  • om tilladelsen til at drive erhverv hviler på en dispensation fra kommunen, og om denne kan videreføres

  • eventuelt kendskab til ejerforeningens holdning til hel eller delvis fremleje af lokalerne