Hvad skal jeg være opmærksom på ved samarbejde mellem flere læger?


Der bør udfærdiges en interessentskabskontrakt mellem parterne inden samarbejdet påbegyndes.

I interessentskabskontrakten skal blandt andet parternes pligter omkring arbejdsindsats, ferie, sygdom, samarbejdets ophør, misligholdelse og udtrædelse m.v. fastlægges.

Ofte skal interessentskabskontrakten konkret tilpasses mellem parterne, hvorfor det er vigtigt at hver part søger rådgivning ved advokat herom.