Goodwill i speciallægepraksis?


Goodwill i speciallægepraksis må maksimalt fastsættes til 150 % af de sidste 3 års gennemsnitlige pristalsreguleredeoverskudi praksis.

Sædvanligvis anvendes overskuddet før renter og afskrivninger, men man skal være opmærksom på, at FAS kan forlange visse reguleringer.

Der er ikke tale om en udtømmende redegørelse for beregningen af goodwill og det anbefales at benytte advokat og revisor ved udarbejdelse af goodwill-beregningen.