Er køber forpligtet til at overtage personalet?


Den købende læge skal være opmærksom på reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven, som i korthed går ud på, at køber indtræder i sælgers rettigheder og forpligtelser over for personalet.

Det er især personalets aftalte fordele og optjente eller aftalte lange opsigelsesvarsler, som køber skal være opmærksom på. Det kan blive dyrt at afbryde et overtaget samarbejde.