Hvordan fastsættes prisen på en udlejningsejendom?


Som udgangspunkt ønsker en køber at få en fornuftig forrentning af den investerede kapital, og forrentningsprocenten fastlægges efter det aktuelle renteniveau. Herudover spiller også andre forhold en rolle, såsom stand, lejeniveau, m.m.