Hvad er tilbudspligt?


Ifølge lejeloven skal en udlejningsejendom under visse betingelser tilbydes lejerne på vilkår, som ejeren dokumenteret kan opnå ved salg til anden side.