Hvad er en momsreguleringsforpligtelse?


Momsfradraget på byggeri afskrives over en periode, og såfremt perioden ikke er udløbet, skal det resterende beløb tilbagebetales til SKAT, hvis ejendommen sælges eller overgår til ikke-momspligtig virksomhed. Forpligtelsen kan overtages til fortsat nedskrivning ved salg ifølge aftale med køber, hvis køber er momsregistreret.