Hvilke særlige forhold skal man være opmærksom på i outsourcing kontrakter?


Man taler om outsourcing, når en virksomhed vælger at lægge IT-opgaver ud til en leverandør, som så skal løse opgaven på virksomhedens vegne. For eksempel kan en virksomhed lægge hele eller dele af sine udviklings- og vedligeholdelsesopgaver ud til en leverandør.

Der er således en række forhold, der skal reguleres i kontrakten, som for eksempel (præcist) hvilke opgaver leverandøren skal løse samt kravene hertil (hvordan og hvornår), implementering af ændringer samt forhold i forbindelse med samarbejdets ophør.

I nogle tilfælde ønsker virksomheden også, at nogle af virksomhedens medarbejdere skal følge med over til leverandøren. I den forstand kan outsourcing aftaler minde om de aftaler, man laver ved virksomhedsoverdragelser, og virksomhedsoverdragelsesloven, som regulerer medarbejderes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, vil under visse omstændigheder finde anvendelse. Kontrakterne bliver ikke mindre komplicerede, når outsourcingen foretages til en udenlandsk leverandør.