Hvilke særlige forhold skal man være opmærksom på i kontrakter om udvikling af software?


Aftaler om udvikling af software er oftest komplicerede. Der kan nemt opstå forsinkelser, og det sker, at softwaren ikke fungerer som forudsat. Det er derfor vigtigt, at kontrakten tager højde for disse situationer.

Helt grundlæggende bør leverandøren og kunden udarbejde en kravspecifikation, så det fra starten er klarlagt, hvad der skal udvikles, og hvad det skal kunne. Kontrakten bør også have krav til løbende succeskriterier og tidsplaner for udviklingsarbejdet samt bodsbestemmelser, hvis leveringen bliver forsinket. Som kunde skal man forberede sig på, at leverandøren i kontrakten også stiller krav til kundens deltagen i udviklingen og implementeringen af softwaren.