Hvilke særlige forhold skal man være opmærksom på i hosting-kontrakter?


Får man hostet sin IT-løsning hos tredjemand, er der en række forhold, man skal være opmærksom på. Det er vigtigt, at data opbevares sikkert både fysisk og teknisk hos hosting virksomheden, og at der fortages løbende back-up af data. Hosting virksomheden bør garantere en høj oppetid, dvs. adgang til det hostede, og alt efter hvilken hosting-løsning, der er tale om, bør hosting virksomheden også garantere et vist niveau af svar- og reaktionstider. Også i hosting-aftaler arbejder man ofte med bodsmodeller, hvis garantierne ikke overholdes.