Hvad skal jeg medsende til advokaten, når en fordring skal til inkasso?

 

Du skal medsende kopi af fakturaen samt seneste rykkerbrev.

Du skal medsende kopi af fakturaen samt seneste rykkerbrev.
Hos DELACOUR kan du sende den pr. e-mail til Annette Kastrup,
aka@delacour.dk