Hvad er indholdet af FOB (FREE ON BOARD)?


Risikoen og omkostningerne vedrørende godset overgår fra sælger til køber ved sælgers levering af godset ombord på skibet i angiven afskibningshavn, eksportberigtiget. Køber sørger for importpapirer og betaling af importtold mv.

Klausulen kan kun anvendes ved anvendelse af skibstransporter!