Hvad er indholdet af FCA (FREE CARRIER)?


Risikoen og omkostningerne vedrørende godset overgår fra sælger til køber ved sælgers overgivelse af godset til den af køber valgte transportør på angivne plads/sted, eksportberigtiget. Hvis pladsen er sælgers forretningssted, forestår sælger læsningen på køretøjet. Køber sørger for importpapirer og betaling af importtold mv.