Hvad er indholdet af FAS (FREE ALONGSIDE SHIP)?


Risikoen og omkostningerne vedrørende godset overgår fra sælger til køber ved sælgers levering af godset ved skibssiden på den af køber opgivne kaj i angiven afskibningshavn, eksportberigtiget. Køber sørger for importpapirer og betaling af importtold mv.

Klausulen kan kun anvendes ved anvendelse af skibstransporter!