Hvad er indholdet af EXW (EX WORKS)?


Risikoen og omkostningerne vedrørende godset overgår fra sælger til køber, når sælger stiller godset til købers disposition på aftalt sted (fx fabrik eller lager). Køber læsser, transporterer og sørger for eksport- og importpapirer, samt betaling af told.