Hvad er indholdet af DDP (DELIVERED DUTY PAID)?


Risikoen og omkostningerne overgår fra sælger til køber, når godset stilles til købers disposition på den angivne plads på bestemmelsesstedet, indfortoldet af sælger, klar til aflæsning fra transportmiddel.