Hvad er indholdet af DAT (DELIVERED AT TERMINAL)?


Risikoen og omkostningerne overgår fra sælger til køber, når godset stilles til købers disposition på den angivne plads på bestemmelsestedet, aflæsset fra transportmidlet. Køber sørger for importpapir og betaling af importtold mv.