Hvad er indholdet af DAP (DELIVERED AT PLACE)?


Risikoen og omkostningerne overgår fra sælger til køber, når godset stilles til købers disposition på den angivne plads på bestemmelsesstedet, klar til aflæsning fra transportmiddel. Køber sørger for importpapirer og betaling af importtold mv.