Hvad er indholdet af CPT (CARRIAGE PAID TO)?


Risikoen vedrørende godset overgår fra sælger til køber ved sælgers levering af godset til den første transportør, men sælger sørger for transporten og betaler omkostninger frem til aftalt bestemmelsessted. Køber sørger for importpapirer og betaling af importtold mv.