Hvad er indholdet af CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO)?


Risikoen vedrørende godset overgår fra sælger til køber ved sælgers levering af godset til den første transportør, men sælger sørger for transporten og betaler omkostninger frem til aftalt bestemmelsessted. Køber sørger for importpapirer og betaling af importtold mv. Transportforsikring tegnes af sælger til dækning af købers risiko fra risikoovergangssted til bestemmelsessted, på betingelser der opfylder minimumsbetingelserne for Institute Cargo Clauses eller tilsvarende betingelser (køber sørger for importpapir og betaling af importtold mv.)