Hvad er indholdet af CIF (CARRIAGE, INSURANCE AND FREIGHT PAID TO)?


Risikoen vedrørende godset overgår fra sælger til køber ved sælgers levering ombord på skibet i den angivne afskibningshavn, men sælger sørger for transporten og betaler omkostninger frem til aftalt bestemmelsessted. Transportforsikring tegnes af sælger til dækning af købers risiko fra risikoovergangssted til udlosning i bestemmelseshavn, på betingelser der opfylder minimumsbetingelserne for Institute Cargo Clauses eller tilsvarende betingelser. Køber sørger for importpapirer og betaling af importtold mv.

Klausulen kan kun anvendes ved anvendelse af skibstransporter!