Hvad er indholdet af CFR (COST AND FREIGHT)?


Risikoen vedrørende godset overgår fra sælger til køber ved sælgers levering af godset ombord på skibet i den angivne afskibningshavn, men sælger sørger for transporten og betaler omkostninger frem til aftalt bestemmelsessted. Køber sørger for importpapirer og betaling af importtold mv.

Klausulen kan kun anvendes ved anvendelse af skibstransporter!