Hvad er Incoterms 2010?


Incoterms er internationale leveringsklausuler udarbejdet af det internationale handelskammer, ICC. Incoterms gælder, hvis de er aftalt mellem sælger og køber. Incoterms 2010, der trådte i kraft 1. januar 2011, indeholder 11 forskellige klausuler.