Kan man anmelde et krav mod et tysk konkursbo?


Ja. I German Desk bistår vi gerne med anmeldelse af krav i tyske konkursboer. Dog undersøger vi altid først muligheden for at udtage eventuelle solgte varer på baggrund af et gyldigt ejendomsforbehold eller en anden form for sikkerhedsret.

Som kreditor skal man dog være opmærksom på, at der efter tysk ret ikke umiddelbart afsiges konkursdekret ved indgivelse af konkursbegæring, som det er tilfældet efter dansk ret. Først når en foreløbig tysk kurator har fastslået, at det tyske selskab er insolvent, kan der afsiges konkursdekret, og først herefter kan der anmeldes krav mod det tyske konkursbo.