Hvorledes etablerer man et tysk GmbH?


Hvis man stifter et tysk GmbH, indtræder ansvarsbegrænsningen først, når selskabskapitalen er fuldt indbetalt, og selskabet er registreret i Handelsregisteret. Registreringen kan tage flere måneder, hvilket kan være et problem, hvis man ønsker at påbegynde aktiviteterne straks. For at undgå dette, køber man ofte et såkaldt skuffeselskab, som er et færdigtregistreret GmbH med standardvedtægter og med mindstekapitalen på EUR 25.000. Skuffeselskabet er registreret i Handelsregisteret, men har ikke udøvet økonomisk aktivitet og er således rent. Efter købet tilpasses skuffeselskabets vedtægter mv. til de konkrete forhold.