Hvordan inddriver man en fordring i Tyskland?


En forfalden fordring hos en tysk skyldner kan inddrives ved en såkaldt Mahnverfahren, som er den tyske pendant til det danske betalingspåkrav.

Den tyske skyldner har kun to uger til at gøre indsigelser mod fordringen. Hvis skyldneren ikke reagerer på 15. dagen, kan der anmodes om en tysk fuldbyrdelseskendelse, som kan tvangsfuldbyrdes ved en tysk fogedret.

I German Desk er vi gerne behjælpelige med at vurdere procesrisikoen ved at føre sagen i Tyskland og med at finde den rigtige tyske advokat blandt vores mange forbindelsesadvokater i Tyskland.

I tilfælde af at den tyske skyldner har aktiver i Danmark, kan det være hensigtsmæssigt at lade den tyske fuldbyrdelseskendelse anerkende i Danmark og således tvangsfuldbyrde den ved en dansk fogedret.