Hvilken rådgivning kan German Desk tilbyde i relation til ejendomsforbehold?


I tilfælde af at en klient har en forfalden fordring hos et tysk selskab som følge af salg af varer, undersøger vi i German Desk som det første, hvorvidt der ved salget er stiftet et gyldigt ejendomsforbehold i de solgte varer efter tysk ret.

Hvis dette er tilfældet, gør vi i German Desk ejendomsforbeholdet gældende over for den tyske skyldner. Hvis dette ikke er tilfældet, søger vi på anden vis at løse den konkrete sag og bistår efterfølgende gerne med at tilrette klientens salgs- og leveringsbetingelser således, at klientens fremtidige krav sikres bedst muligt.