Hvilke faldgruber skal man som direktør i et tysk GmbH være særligt opmærksom på?


Som direktør (Geschäftsführer) i et GmbH er man pålagt en række lovbestemte forpligtelser, som i tilfælde af manglende opfyldelse kan medføre, at man som Geschäftsführer ifalder et personligt erstatningsansvar over for selskabet og/eller selskabets kreditorer og aftaleparter.

I German Desk har vi indgående kendskab til disse regler og forpligtelser og er gerne behjælpelige med at få etableret kontrolfunktioner, således at man som Geschäftsführer med bopæl i Danmark kan opfylde de tyske lovgivningskrav.