Hvad skal man være opmærksom på ved etablering af en filial i Tyskland?


Ansvaret og den økonomiske hæftelse for en filial i Tyskland ligger hos den danske ejer. Filialen er ikke juridisk selvstændig. Således er den danske ejer arbejdsgiver for eventuelle ansatte og dermed bl.a. undergivet de bestemmelser, som gælder for tyske arbejdsgivere.