Hvad skal man være opmærksom på ved brug af en handelsagent i Tyskland?


I German Desk har vi en mangeårig og bred erfaring med at udarbejde handelsagentaftaler, så de bliver tilpasset de konkrete forhold og tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende ved samarbejdet med en tysk handelsagent.

Det er afgørende, hvilket lovvalg der fastsættes i en handelsagentaftale. I mangel af anden aftale er en handelsagentaftale undergivet loven i handelsagentens land. Visse tyske lovregler er ufravigelige med den følge, at disse regler ikke kan fraviges til skade for den tyske handelsagent. I tysk ret er der ingen formkrav til handelsagentaftalen.

Klassiske forskelle mellem dansk og tysk ret i relation til en handelsagent vedrører særligt opsigelsesvarsler, udmåling af handelsagentens godtgørelseskrav ved ophør og (manglende) mulighed for at pålægge handelsagenten en konkurrenceklausul.