Hvad er en filial?


For det første skal der sondres mellem et repræsentationskontor (Zweigstelle) og en filial (Zweigniederlassung). En filial har selvstændig forvaltning, der dog er afhængig af ejeren, dvs. det danske hovedselskab, og som arbejder i hovedselskabets tjeneste.

En filial har sine egne varige kommercielle og tekniske aktiviteter, en separat driftskapital og egen bogføring. Filiallederen har en vis selvstændighed og kan træffe egne beslutninger. En filial skal på sit brevpapir angive, at der er tale om en filial af et navngivet dansk selskab.