Fører German Desk retssager ved de danske domstole med anvendelse af tysk ret?


Ja. I German Desk har vi bred erfaring med at føre retssager mod tyske personer og selskaber, hvor der er værneting for sagen i Danmark, men hvor sagen skal afgøres efter tysk ret, hvilket betyder, at den danske domstol skal bedømme sagen efter tysk ret.

Med vores indsigt i tysk ret har vi mulighed for under hele forløbet at vurdere sagen efter tysk ret. I tilfælde af en retssag har vi stor erfaring med at indhente oplysninger om tysk ret via det tyske justitsministerium og sagkyndige responsa.

Vi kan bedømme sagen løbende og tage stilling til, hvilke områder der skal spørges ind til. Samtidig har vi i German Desk den afgørende fordel, at vi forstår originalsproget og derfor først lader dokumenter oversætte fra tysk til dansk, når det er nødvendigt. I det omfang, oversættelse af dokumenter er påkrævet, kan vi tilbyde autoriseret oversættelse via vores interne translatører.