Findes der en forenklet måde at stifte et selskab i Tyskland på?


Ja. I Tyskland findes der særlige og forenklede stiftelsesregler, som muliggør en standardiseret selskabsstiftelse, således af selskabet kan registreres hurtigere. Som led heri skal man imidlertid gøre brug af særlige standarddokumenter, og der gælder en række begrænsninger i forhold til at foretage ændringer i standarddokumenterne.

Som klart udgangspunkt fraråder vi i German Desk at foretage en sådan standardiseret selskabsstiftelse, da standarddokumenterne ikke kan ændres og ikke i tilstrækkelig grad tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende, når der er udenlandske selskabsdeltagere.

I German Desk kan vi tilbyde at udarbejde de påkrævede selskabsdokumenter til brug for stiftelse i en skræddersyet form, som er tilpasset de konkrete forhold.