Er der forskel på ejendomsforbehold efter dansk og tysk ret?


Ja. I relation til muligheden for at aftale et gyldigt ejendomsforbehold er der visse forskelle mellem dansk og tysk ret.

Fx kan leverandører efter tysk ret tage ejendomsforbehold ikke kun i solgte varer, men også i de efterfølgende forarbejdede varer eller i de varer, hvori ejendomsforbeholdsvarerne er indarbejdet. Endvidere kan ejendomsforbeholdet være til dækning af samtlige krav, som sælger har mod køber, og derved ikke kun af det konkrete krav vedrørende de varer, som er solgt under ejendomsforbehold.

Et tysk ejendomsforbehold kan gøres gældende i tilfælde af konkurs, hvor den kreditor, som har solgt varer med ejendomsforbehold til et tysk selskab, kan kræve sine varer udleveret forlods.