Er der formkrav ved etablering af et selskab i Tyskland?


Ja. Et selskab skal oprettes for en tysk notar. Det er muligt at møde op for notaren ved stedfortræder i form af en fuldmægtig. Selskabsdokumenterne skal dog stadig underskrives for notar i Tyskland.