Er der andre muligheder at etablere sig på i Tyskland end i form af kapitalselskaber?


Ja. Alt efter behov kan der ligeledes etableres personselskaber, repræsentationskontorer, filialer, salg via handelsagenter eller (ene)forhandlere eller en anden form for samarbejde.