Hvor meget bliver min arv afgiftsbelagt?


Ved arv sondres der mellem nærtstående og andre.

Ægtefæller og registrerede partnere skal ikke betale boafgift/arveafgift.

For den del af boet, der overstiger 276.600 kr. (2016) beregnes der en boafgift på 15% for nære slægtninge.

Er man ikke nærtstående i forhold til afdøde, udgør afgiften 36,25%.