Hvad er forskellen på en forhandler og en handelsagent?


En forhandler sælger varer til kunder i eget navn og for egen regning.
En handelsagent formidler salg af varer til kunder i agenturgivers navn og for agenturgivers regning. En handelsagent er ikke part i aftalen med kunden; kunden betaler ikke handelsagenten (men agenturgiver) for varen, og kunden har ikke reklamationsret over for handelsagenten (men derimod over for agenturgiver). 

Sondringen mellem forhandlere og handelsagenter er vigtig, da handelsagenter i modsætning til forhandlere er underlagt særlig ufravigelig lovgivning (handelsagentloven).