Hvilke aktiver kan omfattes af et fordringspant?


Virksomhedens udestående og fremtidige simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser.