Hvad er retsafgiften ved tinglysning af skadesløsbrev om fordringspant?


Der betales retsafgift med 1,5 % af hovedstolen med tillæg af grundafgift på kr. 1.400 på et skadesløsbrev vedrørende fordringspant.