Må bygherren tage entreprisen i brug inden afleveringen?

 

Entreprenøren skal ikke stille entreprisen til rådighed for bygherren før det aftalte afleveringstidspunkt.

Bygherren kan dog som udgangspunkt beslutte sig for at tage entreprisen (en opført bygning eller en del af denne) i brug før aflevering. Konsekvensen heraf er bl.a., at risikoen for det ibrugtagne overgår til bygherren på ibrugtagningstidspunktet.