Kan bygherren forlange entreprisen ændret undervejs?

 

Hvis AB 92, ABT 93 eller AB-Forbruger er vedtaget, har bygherren ret til at ændre på byggeriet undervejs, forudsat at ændringerne har en naturlig sammenhæng med entreprisen.

Entreprenøren har både pligt og ret til at udføre sådanne ændringer, og bygherren skal betale herfor - som udgangspunkt som regningsarbejder.

Hvis bygherren reducerer entreprisens omfang, har entreprenøren ret til erstatning for sit tab herved, herunder mistet dækningsbidrag.