Hvornår skal entreprenøren stille sikkerhed for opfyldelsen af sine forpligtelser?

 

Hvis AB 92, ABT 93 eller AB-Forbruger er vedtaget, og hvis der ikke er aftalt ændringer hertil, skal entreprenøren stille sikkerhed for opfyldelsen af sine forpligtelser i form af en bankgaranti eller lignende svarende til 15 % af entreprisesummen, hvis bygherren forlanger det.

Sikkerheden nedskrives over to omgange, først ved aflevering og dernæst igen et år efter afleveringen. Efter fem år bortfalder sikkerheden. For AB-Forbrugers vedkommende ophører sikkerheden dog 30 arbejdsdage efter aflevering af byggeriet.

Nedskrivning og bortfald sker først, når mangler, der er reklameret over inden de respektive tidspunkter, er blevet udbedret.

Sikkerheden kan udbetales til bygherren på begæring, men entreprenøren har mulighed for inden 10 arbejdsdage at begære en sagkyndig beslutning om, hvorvidt krav er berettiget eller ej, og/eller at anlægge en voldgiftssag/retssag.