Hvornår skal bygherren stille sikkerhed for betalingsforpligtelserne?

 

Hvis AB 92 eller ABT 93 er vedtaget, og hvis der ikke er aftalt ændringer hertil, skal bygherren stille sikkerhed svarende til tre måneders gennemsnitsbetaling (entreprisesum divideret med byggetiden i måneder ganget med tre), dog minimum 10 % af entreprisesummen. Sikkerheden skal stilles i form af en bankgaranti eller tilsvarende.

Sikkerheden kan udbetales til entreprenøren på begæring, men bygherren har mulighed for inden 10 arbejdsdage at begære en sagkyndig beslutning om, hvorvidt krav er berettiget eller ej, og/eller at anlægge en voldgiftssag/retssag.