Hvorfor er det vigtigt at have en tidsplan?

 

Tidsplanen for et byggeri er et vigtigt instrument til at styre et byggeprojekt frem mod målet. Hvis man ikke får lavet en realistisk tidsplan for et byggeri, kan man være ret sikker på, at byggeriet eller de enkelte fagentrepriser ikke bliver færdige til den aftalte tid.

Hvis tidsplanen skrider, fører det ofte til ekstraregninger, da fagentreprenører, som rammes af andre fagentreprenørers forsinkelse, ofte vil være berettiget til både tidsfristforlængelse og erstatning for det tab hhv. de udgifter, som forsinkelsen medfører for den pågældende.

Det er bl.a. af denne årsag vigtigt, at tidsplanen er realistisk, og at den herunder ikke er for stram, da dette øger behovet for styring og risikoen for fejl.