Hvordan sikrer man bevis under en entreprisesag?

 

En byggeproces er dynamisk, og beviser kan hurtigt forsvinde under en sådan.

Undervejs i processen sikres beviser bedst ved, at alle væsentlige forhold beskrives på skrift, f.eks., accepter, aftalesedler og ved bemærkninger i byggemødereferater og i afleverings-, eftersyns- og registreringsprotokoller. Protokollers bevisværdi øges naturligvis, hvis disse er underskrevet eller på anden vis tiltrådt af begge parter.

Den sikreste metode til bevissikring er udmelding af syn og skøn gennem Voldgiftsnævnet, men denne metode er omkostningskrævende og bør kun anvendes ved mere væsentlige forhold.