Hvem har risikoen for entreprisens hændelige undergang mv.?

 

Entreprenøren har pligt til at aflevere den rette ydelse til den rette tid, og i konsekvens heraf har entreprenøren frem til afleveringen risikoen for entreprisen.

Dette indebærer, at entreprenøren skal betale for udbedring af skader på entreprisen, som forvoldes af vind/vejr, ved hærværk, tyveri mv. frem til afleveringen.

Entreprenørens risiko modsvares af, at bygherren - hvis AB 92 eller ABT 93 er vedtaget - har pligt til at tegne brand- og stormskadeforsikring. Ofte tegnes der en all risk-forsikring.