Hvad er en afleveringsforretning, og kan entreprenøren aflevere et mangelfuldt byggeri?

 

Afleveringsforretningen er et afgørende led i en entreprise, bl.a. fordi bygherren overtager risikoen for entreprisen, når denne er afleveret, og fordi en lang række frister regnes med udgangspunkt i afleveringstidspunktet.

Groft sagt kan aflevering kun finde sted, hvis entreprisen ikke lider af væsentlige mangler. Hvornår der er tale om væsentlige mangler vurderes konkret fra byggeri til byggeri. Et afgørende element i denne vurdering er, om entreprisen er brugbar til sit formål; noget, der betragtes som væsentligt for et kontorbyggeri, vil ikke nødvendigvis være væsentligt for et værkstedsbyggeri og vice versa.

Det er bygherren, der skal bevise, at der er væsentlige mangler ved entreprisen.